Saturday, October 15, 2011

ေလာကၾကီးတြင္ ေဆာင္းရာသီဟုေခၚေသာ ရာသီဥတုတစ္ခုရွိပါသည္          ေႏွးေကြးေသာ လွုပ္ရွားမွုျဖင့္ တိမ္တစ္အုပ္ အေနာက္ဘက္ေကာင္းကင္ဆီသို ့ ေရြ ့လ်ားေနၾကသည္..။ တိမ္တိုက္မ်ားကို တိမ္တုိက္ မ်ားဟုသာ ျမင္ေပးၾကပါ..။ သေကၤတမ်ား .. ကိုယ္စားျပဳမွုမ်ား အလ်ဥ္းမရွိေသာ တိမ္တုိက္မ်ား အေနာက္ဘက္ေကာင္းကင္ဆီသို ့ ေရြ ့လ်ားေနၾကသည္..။ အခ်ိန္ကာလသည္ ညေန ေန၀င္ရီတေရာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္လိုက္လွ်င္ ထိုတိမ္တိုက္မ်ားတြင္ လွပေသာ ေရာင္စဥ္မ်ားျဖင့္ ထြန္းလင္းေတာက္ပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုး သိပါလိမ့္မည္..။ သို ့ေသာ္ အထက္ပါ တိမ္တိုက္မ်ားသည္ အျဖဴေရာင္ မ်ား လွပစြာ စြန္းေပေနေသာ တိမ္တိုက္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္..။ သင္၏ ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္မ်ား ေခါင္းငိုက္စိုက္က်သြားပါသလား..။ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ပါႏွင့္ ..။ သင့္စိတ္ကူးထဲက တိမ္တိုက္မ်ားဟုသာ သင္ ထင္မွတ္ပါက လြတ္လပ္စြာ ထင္မွတ္နုိင္ပါသည္..။ သင္သည္ လြတ္လပ္ေသာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေပါ့..။
         ရာသီဥတု၏အမည္အား ေမးစမ္းၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ေဆာင္းဥတု ျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရသည္..။ သင္၏ စိတ္ကူးထဲတြင္ ျမဴႏွင္းမ်ား ေ၀ေစခ်င္လွ်င္ စိတ္ၾကိဳက္ ေ၀နုိင္ပါသည္..။ ယခုအခ်ိန္မွစျပီး သင္၏စိတ္ကူးမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေစပါ..။
ေဆာင္းဥတု၏ ေန၀င္ရီတေရာအခ်ိန္တြင္ တိမ္တိုက္တစ္အုပ္ အေနာက္ဘက္ေကာင္းကင္သို ့ ေရြ ့လ်ားလ်က္ရွိသည္..။ ဖမ္းဆုပ္မရေသာ အရာမ်ား ဖမ္းဆုပ္မယ့္သူ ကင္းမဲ့စြာ ရွင္သန္ ခရီးႏွင္ေနၾကသည္..။
         စိုးရိမ္ေသာကမ်ားျဖင့္ ေန ့စဥ္ ရွင္သန္မွုမ်ား ေခ်ာင္ဆိုးခၽြဲက်ပ္ ႏွာေစး ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ရွည္ၾကာခဲ့ျပီ..။ ရွင္သန္မွု သမိုင္းေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္းတရားမ်ား ၀င္ခ်ည္ထြက္ခ်ည္ ယက္ေဖာက္လွုပ္ရွားေနၾကသည္..။ လူသားတစ္ေယာက္၏ သက္တမ္းသည္  မည္မွ်အထိ ေလ်ာ့က်ေနျပီလဲ..။ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုပါဟု မတုိက္တြန္းလိုပါ..။ ဤအရာသည္ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းတစ္ခု မဟုတ္..။ လြတ္လပ္မွုမ်ား အားသြန္းခြန္စိုက္ေမြးဖြားေနေသာ ရပ္၀န္းတစ္ခု ျဖစ္သည္.။
         သူ ေကာ္ဖီၾကိဳက္သည္..။ ငါ ေကာ္ဖီမၾကိဳက္.။ ေယာက်ာၤး အရက္ၾကိဳက္သည္..။ မိန္းမ အရက္မၾကိဳက္..။ မတူညီမွု အလိုဆႏၵမ်ား အား ေက်းဇူးျပဳျပီး အတင္းဆြဲညွိ အေျဖမရွာၾကပါႏွင့္..။ စစ္ပြဲမ်ား၏ အစသည္ မတူညီမွုမ်ားကို တူညီေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရာမွ အစတည္ေၾကာင္း ... ေလ့လာသူမ်ား သိနုိင္ပါသည္..။ ငတ္မြတ္ျခင္းမ်ား အလွ်ံတညီးညီး ေတာက္ေလာင္ေနေၾကာင္း အရပ္ေဒသ တစ္ခုမွ သတင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လြင့္ပ်ံလာသည္..။ ကရုဏာပြားသူ ပြားၾကသည္..။ မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္သူ ေဆာင္ၾကသည္..။ အာေမဋိတ္ျပဳျပီး သိရွိေၾကာင္းသက္ေသျပသူ ျပၾကသည္..။ ကူညီတတ္သူမ်ား ကူညီဖို ့ၾကိဳးစားၾကသည္..။ ေႏြရက္မ်ား ေစာလ်င္စြာ ေ၇ာက္ရွိလာလိမ့္မည္..။ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ၾကပါစို ့။
        မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တိုက္တြန္းမွုမွ မပါဘဲ အႏုပညာတစ္ရပ္ သက္တန္ ့ ေပၚသလို ေပၚလာခဲ့သည္။ အႏုပညာ သည္ မည္သုိ ့ေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း ေမးသူမ်ား ေမးၾကသည္။ မသိသလို ေနသူမ်ားေနၾကသည္..။ အျပစ္တင္ျခင္းသည္ အလုပ္မရွိ အလုပ္ရွာသူမ်ား အတြက္ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္..။ မိမိ၏လမ္းကို မိမိ၏ေျခေထာက္ျဖင့္သာ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးကအစ ေခြးအဆံုးသိၾကပါသည္..။ သို့ေသာ္ ထို ့သို ့မသိေသာ လူၾကီးမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာလွ်င္ ယံုၾကည္ပါ..။ အမွန္တရားသည္ အိပ္မက္ထဲမွ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါ ထြန္းလင္းေတာင္ပေသာ နတ္သားေလး မဟုတ္..။
        ေျပာသင့္သည္မ်ားကို ေျပာျပီးေသာအခါ ... ျပီးဆံုးသင့္သည္မ်ားကို အဆံုးသတ္ျပီးစီးျပီးေသာအခါ ... အစ ကိုျပန္ေကာက္ၾကသည္မွာ လူသားတို ့၏ မေနနုိင္မထုိင္နုိင္ ဘဲဥအစရွာလိုေသာ ေရာဂါဆိုးျဖစ္ပါသည္။ သို ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ .. အေနာက္ဘက္ေကာင္းကင္ဆီသို ့ ေန၀င္ရီတေရာ အခ်ိန္တြင္ အျဖဴေရာင္ တိမ္တုိက္တစ္အုပ္ ေႏွးေကြးစြာ ေရြ ့လ်ားေနသည္မွာ  အခုထိ မျပီးဆံုးေသးပါ..။ ထိုေကာင္းကင္ေအာက္တြင္ ျမိဳ ့ေလးတစ္ျမိဳ ့၏ နုိင္ငံတစ္ခု၏ ဒုတိယ အရွည္ဆံုးဟု သတ္မွတ္ထားေသာ တံတားတစ္စင္း ရွိပါသည္..။ တံတားတစ္စင္းရွိေသာေၾကာင္ ့ ျမစ္တစ္စင္းလည္းရွိပါသည္..။ ထိုသို ့ မဟုတ္လွ်င္ ျမစ္တစ္စင္းရွိေသာေၾကာင့္ တံတားတစ္စင္းရွိပါသည္..။ ျမစ္လယ္တြင္ သဲေသာင္မ်ား ေပၚထြန္းေနသည္..။ ျမစ္ကမ္းတြင္ အညစ္အေၾကး ေဆးေၾကာေနသူမ်ား တေပ်ာ္တပါး ခုန္ေပါက္ ေဆးေၾကာေနၾကသည္..။ ထိုျမစ္၏ ကမ္းကပ္လမ္းေပၚတြင္ ညေနခင္း ႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ ..ဥပမာ - အပန္းေျဖလမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား၊ ထိုသူမ်ား အစာေျပစားေသာက္ဖို ့ အစားအေသာက္ဆုိင္ေလးမ်ား..၊ ဖိုမ စံုတြဲမ်ား ထိုင္ခံုကိုယ္စီတြင္ ထုိင္လ်က္..အစ ရွိသျဖင္..အရာမ်ား ျငိမ့္ေညာင္းစြာ တည္ရွိေနသည္..။ ခ်စ္ေသာမ်က္စိတြင္ ထင္ဟပ္ေသာ ပံု၇ိပ္မွန္သမွ်သည္ ခ်စ္စရာေကာင္းေၾကာင္း ေလာကဓံအခ်ိဳ ့ ခံစားဖူးသူတုိင္းသိၾကပါလိမ့္မည္..။
       ဤသို ့ျဖင့္ ေဆာင္းသည္ ေဆာင္းသက္သက္ တစ္ကိုယ္တည္းရွိမေနဘဲ သက္ဆုိင္ရာ အခင္းအက်င္းမ်ားျဖင္ ့ သာယာ၀ေျပာလ်က္ရွိပါသည္..။

မုိးအိမ္လူ

0 အၾကံျပဳ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား:

Post a Comment

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes